19 de febreiro de 2015

Emilio Sánchez gaña o Torneo Imbolc

Complementario ao Torneo de Entroido que organizou AGAX no Sporting Club Casino para categorías por debaixo de 14 anos, celebrouse a continuación un torneo amigable en categoría absoluta baixo nome de Torneo Imbolc.
Imbolc era a festa pagana que parece que mais tarde derivou nas festividades de entroido e da Candeloria.

1. Emilio Sánchez
2. José Ramón Gómez
3. Santiago Domínguez
4. José María Dorado
5. Pablo Sánchez
6. Ernesto Pérez
7. Daniel Vallo
8. Luis Rodríguez